Ψάχνεις το σωστό μαξιλάρι;

Έχουμε την ιδανική επιλογή για εσένα!


Υπάρχουν διάφοροι τύποι μαξιλαριών είτε σε ότι αφορά στο υλικό κατασκευής είτε σε ότι αφορά στον βαθμό σκληρότητας είτε το ύψος του μαξιλαριού. Υπάρχουν ψηλά, μέτρια, χαμηλά, σκληρά, μαλακά και ημίσκληρα μαξιλάρια. Έχουμε συμπεριλάβει μαξιλάρια από πολυεστερική βάτα, μαξιλάρια Latex, Latex Massage, Memory Foam, Memory Foam with Gel και Silicone Polyester.