Κάναμε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουμε ότι τα χρώματα που παρουσιάζονται στις εικόνες αντιστοιχούν στα πραγματικά. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις της οθόνης σας ενδέχεται να επηρεάσουν τα χρώματα που παρουσιάζονται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαληθεύσει τα χρώματα με δείγματα.